In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 36 Năm 2019
(tuần 36 năm 2019, từ 02/09/2019 đến 08/09/2019)

1. Khai giảng năm học mới 2019 - 2020 phần lễ và phần hội.

2. Tổng hợp danh sách học sinh nhận học bổng dịp khai giảng.

3. Tập luyện nghi thức, chuẩn bị khai giảng.

4. Trang hoàng khai giảng chuẩn bị phương án 2 (Trời mưa)