In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 36 Năm 2016
(tuần 36 năm 2016, từ 05/09/2016 đến 11/09/2016)

1. Khai giảng năm học mới 2016 -2017. phần lễ và phần hội.

2. Hướng dẫn nhắc nhỡ học sinh nhận 15 xe đạp do nhà hảo tâm tài trợ.

3. Thanh toán Lễ khai giảng.

4. Tập huấn nghi thức cho khối 6, khối 7.

5. Theo dõi nề nếp họ sinh, nề nếp trực.

6. Tổng kết thi đua tuần 3.