In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 35 Năm 2019
(tuần 35 năm 2019, từ 26/08/2019 đến 01/09/2019)

1. Duy trì tốt nề nếp đầu năm.

2. Tiếp tục tập luyện nghi thức.

3. Chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 phần lễ và phần hội.

4. Phát động thi đua học tốt chào mừng quốc khánh 2/9.

5. Triển khai phát vé số cho học sinh do xã đoàn phát động.