In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 14 Năm 2019
(tuần 14 năm 2019, từ 01/04/2019 đến 07/04/2019)

1. Duy trì tốt nề nếp, vệ sinh, số lượng.

2. Tăng cường tập luyện các tiết mục văn nghệ tham gia hội thi tiền hát " Chiến sĩ nhỏ Điện Biên".

3. Theo dõi lịch trực cờ đỏ, nhắc nhỡ các lớp không được tự ý tổ chức đi tắm biển.

4. Khối 8 tham gia thi nghề phổ thông.

5. Tham gia thi HS giỏi Tỉnh (04 em).