In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 12 Năm 2018
(tuần 12 năm 2018, từ 19/03/2018 đến 25/03/2018)

1. Duy trì tốt nề nếp.

2. Chuẩn bị Hội trại 26/03.

3. Hội trại 26/03. Diễn ra từ 6h ngày 23/03 đến 10h ngày 24/03.

4. Tham gia văn nghệ tại xã Đoàn 02 tiết mục(Thành phần: BCH Chi Đoàn, tiết mục lớp 6/4 và lớp 9/3.

5. HS nhận quà tại xã (10 HS có DS riêng).