In trang

Kế hoạch của Đoàn đội Tuần 10 Năm 2015
(tuần 10 năm 2015, từ 02/03/2015 đến 08/03/2015)

1. Phát động phong trào thi đua "Dạy tốt - Học tốt" chào mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/03.

2. Duy trì tốt nề nếp, vệ sinh , số lượng.

3. Thu Bài dự thi tìm hiểu hiến pháp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4. Luyện tập chỉ huy Đội.

5. Tham gia Thi "Chỉ huy Đội giỏi cấp Huyện" (Thứ Bảy ngày 07/03/2015)

6. Tham gia Thi IOE cấp Tỉnh (06 HS tham gia)

7. Phát động phong trào thu gom kế hoạch nhỏ năm học 2014 - 2015.