In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 52 Năm 2013
(tuần 52 năm 2013, từ 23/12/2013 đến 29/12/2013)
Kế hoạch tuần

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Dâng hương Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh

- Kiểm kê cuối năm

- Làm việc với KT và HT