In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 5 Năm 2019
(tuần 5 năm 2019, từ 28/01/2019 đến 03/02/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Sinh hoạt tổ 

- Vệ sinh các tủ sách và phòng làm việc

- Trực tết Nguyên Đán 2019