In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 49 Năm 2017
(tuần 49 năm 2017, từ 04/12/2017 đến 10/12/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Họp hội đồng sư phạm

- Họp chi bộ

- Tiếp tục dán mã gấy sách thư viện

- Nhập chứng từ thu, chi

- Mua bổ sung sách và thiết bị năm học 2017-2018

- Vệ sinh phòng làm việc