In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 49 Năm 2016
(tuần 49 năm 2016, từ 05/12/2016 đến 11/12/2016)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- Phục vụ bạn đọc

- Chuẩn bị giấy thi học kỳ 1 các môn phụ

- Ngoại khóa HIV

- Nhập danh sách học sinh nộp tiền đợt 2

- Vệ sinh phòng làm việc