In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 44 Năm 2016
(tuần 44 năm 2016, từ 31/10/2016 đến 06/11/2016)

- họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

 - Cập nhật phần mềm thư viện

- Họp hội đồng sư phạm

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Vệ sinh các tủ sách

- Giới thiệu sách theo chủ đề ngày nhà giáo Việt Nam 20/11