In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 41 Năm 2015
(tuần 41 năm 2015, từ 05/10/2015 đến 11/10/2015)

Lên kế hoạch làm việc

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Phục vụ bạn đọc

-Cập nhật phần mềm thư viện

- Thu các khoản đầu năm

- Dán mã gấy sách

- Chuẩn bị giấy kiểm tra chung đề các môn

-Phát động phong trào tuần lễ học tập suốt đời

- Đối chiếu chứng từ với kế toán

- Thanh toán tiền hội nghị công chức

- Vệ sinh phòng làm việc