In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 40 Năm 2017
(tuần 40 năm 2017, từ 02/10/2017 đến 08/10/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Phát quà trung thu

- GiƠí thiệu sách theo chủ đề 20/10 ngày phụ nữ VN

- Họp hội đồng sư phạm

- Tham gia đại hội công đoàn

- Vệ sinh phòng làm việc