In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 35 Năm 2017
(tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phát đồng phục cho học sinh khối 6

- Lập danh sách những em chưa nộp các khoản của năm học 2016-2017

- Thu tiền sách anh văn nộp PGD

- Phục vụ bạn đọc

- Họp phụ huynh đầu năm

-Vệ sinh phòng làm việc