In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 34 Năm 2019
(tuần 34 năm 2019, từ 19/08/2019 đến 25/08/2019)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cho giáo viên và học sinh mượn sách đầu năm học mới

- Nộp các khoản cho PGD 

- Họp tổ văn phòng, xây dựng kế hoạch năm tháng tuần

- Rà soát lại hồ sơ thư viện

- Phát đồng phục học sinh khối 6