In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 18 Năm 2018
(tuần 18 năm 2018, từ 30/04/2018 đến 06/05/2018)

- Nghĩ lễ 30/4 và Quocs tế lao động 01/5

- Chuẩn bị vật dụng thi HKII

- Lập danh sách những em nộp tiền đợt 2

- Tiếp tục dán mã gáy sách

- Đi nộp tiền tại PGD

 - Cho giáo viên và học sinh mượn sách tham khaot giảng dạy

- Vệ sinh phòng làm việc