In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 14 Năm 2017
(tuần 14 năm 2017, từ 03/04/2017 đến 09/04/2017)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Phục vụ bạn đọc

- Thanh toán các khoản cho học sinh đi thi

- Nghĩ lễ 10/3 giỗ tổ Hùng Vương

- In phích và mã gáy sách

- Vệ sinh phòng làm việc và các tủ sách