In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Tuần 10 Năm 2018
(tuần 10 năm 2018, từ 05/03/2018 đến 11/03/2018)

- Họp giao ban tổ văn phòng

- Lên kế hoạch làm việc

- Cập nhật phần mềm thư viện

- In phích và dán mã gáy sách

- Cho giáo viên mượn sách giảng dạy

- Cho học sinh mượn sách và truyện đọc tại chỗ

- Tham gia hoạt động ngày 8/3

- Vệ sinh phòng làm việc