In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 51 Năm 2017
(tuần 51 năm 2017, từ 18/12/2017 đến 24/12/2017)

 - Họp tổ văn phòng.

- Tổng hợp tình hình sử dung thuốc, làm báo cáo tháng 12/2017.

- Tham gia hoạt động 22/12 của chi đoàn.

- Kế hoạch lao động tuần 18

Thứ 2,ngày 18/12/2017:  - Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày  19/12/2017:- Lớp 8/4  (Lúc 7h30)

                         + Công việc: Cắt cỏ xung quanh khuôn viên trường

                         + Dụng cụ:Nam: Đem liềm

                                            Nữ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 20/12/2017: - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 22/12/2017: - Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao