In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 49 Năm 2019
(tuần 49 năm 2019, từ 02/12/2019 đến 08/12/2019)

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Thu Bảo hiểm y tế học sinh.

- Đi đổi sổ thu BHYT học sinh.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế Hoạch Lao Động Tuần 16: (Từ ngày 02 đến 07/12/2019)

Thứ 2,ngày 02/12/2019

- Lớp 9/1(Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3,ngày 03/12/2019

- Lớp 7/1(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4,ngày 04/12/2019

- Lớp 6/2 (Lúc 13h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 5,ngày 05/12/2019

- Lớp 6/2 (Lúc 7h30) (1 nửa lớp)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 6,ngày 06/12/2019

- Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi