In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 42 Năm 2015
(tuần 42 năm 2015, từ 12/10/2015 đến 18/10/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở, chấm điểm vệ sinh các lớp hằng ngày

- Triển khai kế hoạch sơ cứu ban đầu

+ Ngày 12/ 10/ 2015: tuyên truyền  kiến thức sơ cấp cứu ban đầu  nạn nhân điện giật, duối nước cho học sinh và  cán bộ giáo viên trong trường học thông qua nói chuyện dưới cờ.

+ Ngày 15/10/2015 : Tập huấn các bước sơ cấp cứu cho nạn nhân bị điện giật, đuối nước và dị vật đường thở cho GV, NV.

- Ngày 14/10/2015: Liên hệ trạm y tế Quảng Thành là hợp đồng KSKBĐ cho học sinh

- Ngày 16/10/2015: Giao ban công tác y tế trường học tại PGD.