In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 41 Năm 2020
(tuần 41 năm 2020, từ 05/10/2020 đến 11/10/2020)

 - Họp tổ văn phòng. Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Lập sổ theo dỏi sức khỏe học sinh khối 6.

- Tuyên truyền  phòng chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết.

- Hội nghị CBCC-VC năm học 2020-2021

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Kế hoạch lao động tuần 5:

          Thứ 2,ngày 05/10/2020:   - Lớp 9/4(Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 3,ngày 06/10/2020:  Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 07/10/2020:    7/4  (Lúc 13h30) (Tổ 1,2)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

           Thứ 5,ngày 08/10/2020:    Lớp 7/4 (Lúc 7h30) (Tổ 3,4)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 09/10/2020:      + Lớp 8/1 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi