In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 4 Năm 2018
(tuần 4 năm 2018, từ 22/01/2018 đến 28/01/2018)

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền  kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho HS toàn trường.

- Tổng hợp tình hình sử dung thuốc, làm báo cáo hoạt động y tế tháng 01/2018.

- Lên dự trù mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế học kỳ II.

- Kế hoạch lao động tuần 23:

Thứ 2,ngày 22/01/2018:  - Lớp 6/3 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 23/01/2018:- Lớp 8/1  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 24/01/2018: - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 26/01/2018: - Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)