In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 37 Năm 2015
(tuần 37 năm 2015, từ 07/09/2015 đến 13/09/2015)

- Chào cờ, họp giao ban tổ văn phòng, lên kế hoạch tuần.

- Theo dỏi lao động, nhắc nhở vệ sinh các lớp hằng ngày.

- Sửa chữa bình nước uống cho học sinh.

- Lập danh sách theo dõi thu BHTN, tiến hành thu  BHTN học sinh đợt 1.

- Chiều ngày 09/09/2015 đi nộp phương án thu BHYT năm học 2015-2016

- Chiều ngày 11/09-2015 đi mua bổ sung thuốc và dụng cụ y tế.