In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 35 Năm 2017
(tuần 35 năm 2017, từ 28/08/2017 đến 03/09/2017)

- Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết.

- Lên dự trù, mua bổ sung thuốc dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế  đầu năm.

- Lập danh sách học sinh khuyết tật.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Họp phụ huynh đầu năm.

- Kế hoạch lao động tuần 2:

          Thứ 2,ngày 28/08/2017: + Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

.         Thứ 3,ngày 29/08/2017: + Lớp 8/2 (Lúc 7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 4,ngày 30/08/2017: + Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi

         Thứ 6,ngày 01/09/2017: + Lớp 7/2 (Lúc7h30)

                                                   + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                                                   + Dụng cụ: Chổi