In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 34 Năm 2016
(tuần 34 năm 2016, từ 22/08/2016 đến 28/08/2016)

- Chào cờ, họp tổ văn phòng đầu năm.

- Lên kế hoạch năm học 2016-2017, kế hoạch tháng 08/2016, kế hoạch tuần.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2016-2017.

- Lập mẩu sổ sách y tế.

- Làm bản nội quy y tế học đường.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

- Học sinh lớp 7/1,7/2,6/1 lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.