In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 34 Năm 2014
(tuần 34 năm 2014, từ 18/08/2014 đến 24/08/2014)

- Chào cờ, họp tổ văn phòng đầu năm.

- Lên kế hoạch năm học 20142015, kế hoạch tháng 08/2014, kế hoạch tuần 1.

- Học sinh  lao động quét dọn vệ sinh toàn bộ khu vực sân trường.

- Lập kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2014-2015.

- Lập mẩu sổ sách y tế.

- Ngày 20/08/2014 đi giao ban y tế tại trung tâm y tế học đường.