In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 3 Năm 2018
(tuần 3 năm 2018, từ 15/01/2018 đến 21/01/2018)

 - Họp tổ văn phòng.

- Tuyên truyền  kiến thức  phòng chống bệnh Tiêu chảy cho HS toàn trường

- Nộp danh sách thoái thu tiền BHYT học sinh năm 2017 cho BHXH Huyện.

-  Kế hoạch lao động tuần 22:

Thứ 2,ngày 15/01/2018:  - Lớp 6/2 (Lúc 13h30)

                     + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 3,ngày 16/01/2018:- Lớp 7/2  (Lúc 7h30)

                     +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                     +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 4,ngày 17/01/2018: - Lớp 8/4 (Lúc 7h30)

                      + Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                      + Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

Thứ 6,ngày 19/01/2018: - Lớp 9/2 (Lúc 13h30)

                       +  Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

                       +  Dụng cụ: Chổi (mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)