In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 2 Năm 2020
(tuần 2 năm 2020, từ 06/01/2020 đến 12/01/2020)

- Họp tổ văn phòng.

- Phân công lao động, theo dõi lao động.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

- Phục vụ công tác thi học kỳ I

- Đưa HS đi thi sáng kiến KH-KT.

- Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

 Kế Hoạch Lao Động Tuần 21: (Từ ngày 06/01 đến 11/01/2020)

 

Thứ 2, ngày 06/01/2020

 

- Lớp 6/2 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)

 

Thứ 3, ngày 07/01/2020

 

- Lớp 8/3 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụ cụ: Chổi (Mỗi tổ phân đem theo 1 cái bao)