In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 18 Năm 2020
(tuần 18 năm 2020, từ 27/04/2020 đến 03/05/2020)

- Đo thân nhiệt, phát khẩu trang, theo dõi tình hình sức khỏe học sinh.

- Kiểm tra vệ sinh các lớp, kiểm tra vệ sinh môi trường.

-Tuyên truyền kiến thức phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học.

Kế Hoạch Lao Động Tuần 

Thứ 2, ngày 27/04/2020

- Lớp 9/1,9/2 (Lúc 13h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 3, ngày 28/04/2020

- Lớp 8/2, 8/3(Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi

Thứ 4, ngày 29/04/2020

- Lớp 7/1 (Lúc 7h30)

- Công việc: Quét dọn vệ sinh sân trường.

- Dụng cụ: Chổi.