In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tuần 17 Năm 2020
(tuần 17 năm 2020, từ 20/04/2020 đến 26/04/2020)

- Trực phòng chống dich Covid-19.

- Tổng vê sinh môi trường, phòng học, phòng chức năng: Lau chùi toàn bô bàn ghế, cửa, sàn nhà, hành lang, cầu thang (Tâp thể GV-NV).

- Chuyển phòng làm việc, vê sinh phòng làm việc.

- Phối hơp với trạm y tế xã Quảng Thành phun thuốc khử trùng khuôn viên trường.