In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tháng 8 Năm 2019

KẾ HOẠCH THÁNG 8/2019

1. Số lượng:

- Tiếp tục thực hiện công tác huy động và duy trì số lượng.

- GVBM cập nhật vắng và phối hợp với GVCN để vận động kịp thời.

2. Dạy và học:

- Họp hội đòng đầu năm

- Thực hiện công tác ôn tập, ra đề cương, đề thi và tổ chức thi lên lớp cho HS thi lại trong hè (thầy Quý)

- Ổn định nề nếp dạy và học.

- Thực hiện chương trình tuần 1 từ 19/8/2019 tất cả các bộ môn và bồi dưỡng HSG.

- Cập nhật các thông tin kịp thời đúng quy định.

- Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách.

- Cập nhật lịch báo giảng, kế hoạch sử dụng TBDH theo đúng quy định.

- Thứ 5(22/08/2018) 13h30. Sinh hoạt tổ chuyên môn

+ Xây dựng kế hoạch năm học của cá nhân, tổ.

+ Hoàn tất việc xây dựng PPCT bộ môn, kế hoạch sử dụng TBDH.

+ Xây dựng chuyên đề tổ, các thành tích mũi nhọn.

- Lập danh sách HSG các khối, kế hoạch dạy BD HSG nộp CM.

3. Các hoạt động khác:

- Tham gia học bồi dưỡng chính trị đầu năm học và viết bài thu hoạch.

- Tham gia vận động học sinh chưa đến lớp.