In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Tin Tháng 11 Năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 11

1. Số lượng:

- Tiếp tục duy trì số lượng hiện có.

- GVCN và GVBM nắm chắc đối tượng HS mình phụ trách.

2. Dạy và học:

- Thực hiện chương trình các tuần 12; 13; 14; 15.

- Phát động và tham gia phong trào thiddua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11.

- Tham gia hội thi HSG " Giải Toán bằng MTCT" cấp tỉnh.

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG các bộ môn.

- Rà soát chương trình bộ môn, xây dựng chương trình bộ môn của trường.

- Dự giờ, thanh tra nội bộ, thao giảng chuyên đề theo kế hoạch.

- Tổ chức và tham gia hội thi GVDG cấp trường.

- Ra đề cương và đề KTHKI đề xuất môn Toán.

- Hoàn thành BDTX nội dung 1.

- Các bộ môn thiếu tiết có kế hoạch dạy bù kịp chương trình chung.

- Cập nhật điểm vào sổ điểm và cổng QLTT theo đúng quy định.