In trang

Kế hoạch của Tổ Toán - Lý - Tin - Công nghệ Tháng 2 Năm 2014

KẾ HOẠCH THÁNG 2.2014

1. Số lượng:

- Duy trì số lượng trước và sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.

- Tăng cường KT chuyên cần của HS, nắm đối tượng có nguy cơ bỏ học để có biện pháp huy động kịp thời.

2. Dạy và học:

- Thực hiện chương trình các tuần 4; 5; 6; 7/hk2.

- Ổn định nề nếp dạy và học trước và sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

- Bồi dưỡng HSG tham dự kì thi HSG cấp huyện.

- Tiếp tục các công tác thao giảng, dự giờ, KTTD, KTCĐ, theo kế hoạch.

- Thực hiện chuyên đề dạy học bằng phương pháp "Bàn tay nặn bột"

- Thay đổi chuyên môn, TKB hk2.

- Dạy tự chọn môn Toán theo TKB.

- Điều chỉnh bồi dưỡng HSG sau khi có kết quả kì thi HSG cấp huyện.

- Nộp đề KTĐK đề xuất HKII các môn: Toán, Vật lí.

- Hoàn thành BDTX năm học 2013-2014.