In trang

Kế hoạch của Phan Thị Kim Ánh Tháng 5 Năm 2019

- Phục vụ thi HKI

- Báo cáo kết quả điểm thị HKII

- Báo cáo số liệu cuối năm

- báo cáo trên cổng thông tin

- làm hồ sơ tốt nghiệp

- Làm hồ sơ thi đua

- Làm giấy chứng nhận tạm thời

- Lập danh sách học sinh giỏi toàn trường

- phát học bạ cho học sinh lớp 9

- Cập nhật công văn đi đến.