In trang

Kế hoạch của Đặng Thị Hiền Tháng 9 Năm 2013

Kế Hoạch Y Tế Tháng 09/2013

1. Kiểm tra vệ sinh và nhắc nhở các lớp làm vệ sinh hằng ngày.

2. Lên kế hoạch lao động hằng tuần

3. Mua bổ sung thuốc, dụng cụ y tế và một số vật dụng cần thiết phụ vụ công tác y tế.

4. Tuyên truyền, tư vấn và hướng dẩn công tác BHYT học sinh năm học 2013-2014. Thu, nộp BHYT-BHTN học sinh đợt 1.

5.Kiện toàn, cũng cố ban chăm sóc sức khỏe học sinh năm học 2013-2014.

6. Tuyên truyền phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng.

7.Tổ chức phát quang trường học, tăng cường thông khí trong các lớp học.

8. Sơ cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh khi xảy ra tai nạn, ốm đau đột xuất.

9. Tham gia các công tác tập huấn, hội thảo, giao ban y tế …..

10. Tổng kết tình hình sử dụng thuốc chăm sóc sức khỏe ban đầu tháng 09/2013, làm báo cáo công tác y tế nộp Phòng GD.