In trang

Kế hoạch của Trịnh Thị Ngọc Anh Năm 2016

PHÒNG GD-ĐT QUẢNG ĐIỀN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS ĐẶNG TẤT                                         Độc Lập -Tự do - Hạnh phúc

                                                                    KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN NĂM HỌC 2016 - 2017

                                    Căn cứ quyết định số 01/2003/QĐ/BGD-ĐT ngày 02/01/2003, thông tư số 11185 /GDTH ngày 17/12/2004 về việc hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn thư viện trường học

Căn cứ vào công văn số 291/HDTV-THCS về việc hướng dẫn công tác thư viện trường học năm học 2014-2015. Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2015 - 2016 và tình hình thực tiễn của Nhà trường.

Thư viện trường THCS Đặng Tất là bộ phận cơ sở vật chất trọng yếu, trung tâm sinh hoạt văn hoá và khoa học của nhà trường.

Thư viện góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về khoa học và xây dựng thói quen tự học tự nghiên cứu của học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, đồng thời thư viện tham gia tích cực vào việc bồi dưỡng tư tưởng chính trị và xây dựng nếp sống văn hoá mới cho các thành viên của Nhà trường.

Thư viện trường THCS Đặng Tất đã xây dựng kế hoạch với những nội dung sau:

I ĐĂC ĐIỂM TÌNH HÌNH.

1. Kho sách thư viện: Tổng số sách: 7081 bản với giá trị: 146.817.000 đ - Sách giáo khoa: 1771 bản - Sách nghiệp vụ của giáo viên : 647 bản - Sách tham khảo : 3765bản - Sách pháp luật : 81 bản - Truyện ; 817 bản - Các loại báo, tạp chí. 2. Bạn đọc: - Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên: + Quản lý: 02 + Nhân viên : 05 + GV đứng lớp: 42 - Học sinh: Tổng số hoc sinh: 620 em Số lớp: 17 lớp. Để xây dựng kế hoạch công tác thư viện trường THCS Đặng Tất thấy rõ được thuận lợi và khó khăn cơ bản để từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt, đạt kết quả cao.

II- NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

a. Thuận lợi

- Được lãnh đạo nhà trường quan tâm, luôn tạo mọi điều kiện để Thư viện phát huy vai trò.

- Thư viện đã đảm bảo tốt những nhu cầu thiết yếu đặt ra như cao ráo, thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn nghế làm việc, giá tủ, bảng nội quy, bảng hướng dẫn tra cứu tủ mục lục, máy tính, máy in.

- Từng loại sách được bố trí, sắp xếp một cách khoa học dễ sử dụng.

- Nhà trường có đội ngũ giáo viên trẻ- khoẻ nhiệt tình, luôn có ý thức trong thi đua, trong học tập, giảng dạy và hướng cầu tiến trong công tác, luôn tự học, tự nghiên cứu để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn.

- Giáo viên và học sinh luôn tích cực tham gia xây dựng thư viện.

- Nhu cầu đọc sách,báo của học sinh tương đối cao. -

- 100% em có sách giáo khoa để học tập. Bằng hình thức tự mua.

- Phụ huynh học sinh luôn quan tâm đến việc học tập của con em.

- Đã có cán bộ thư viện được đào tạo về chuyên ngành

- Công tác chỉ đạo của BGH sát sao và có kế hoạch ngay từ đầu năm học. b. Khó khăn :

Trên cơ sở những thuận lợi trên, công tác thư viện trường THCS Đặng Tất cũng gặp những khó khăn, thách thức sau:

- Thư viên chưa có phòng đọc cho giáo viên nên ảnh hưởng không nhỏ đến việc tự học, tự nghiên cứu tại thư viện cho giáo viên .

- Diện tích Thư viện chưa đúng chuẩn quy định nên việc xây dựng thư viện Tiên tiến cũng khó khăn.

- Chủng loại sách ở thư viện còn nghèo nàn, số lượng sách tham khảo theo đúng chuẩn còn ít, phần đa là sách cũ không đáp ứng được chương trình đào tạo ngày nay.

- Tài liệu tham khảo của các môn học. Sách mở rộng kiến thức nâng cao trình độ. Sách phục vụ cho các nhu cầu về mở rộng, nâng cao kiến thức chung : chưa phong phú.

- Sách bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ cho giáo viên còn hạn chế.

- Các tài liệu bồi dưỡng thường xuyên theo từng chu kỳ: tương đối ổn định.

- Tủ sách kim đồng chưa nhiều

- Tủ sách pháp luật còn hạn chế .

- Bạn đọc chưa có thói quen sử dụng thư viện, đặc biệt là học sinh lớp 6.

- Học sinh chưa biết cách tìm kiếm thông tin, kiến thức để đáp ứng cho bài học của mình.

- Kinh phí nhà trường dành cho mua sách chưa đáng kể, không thu kinh phí từ học sinh đóng góp, trong khi đó giá thành sách ngày càng cao số đầu sách mua không được nhiều.

III. QUY TRÌNH HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN NĂM HỌC: 2016 - 2017.

Tháng, năm Nội dung công việc Ghi chú 08 2015 Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng. Vệ sinh, kiểm tra kho sách, tài liệu, bổ sung các loại sổ sách phục vụ công tác quản lí. Lập kế hoạch hoạt động, dự kiến kinh phí bổ sung tài liệu, các trang thiết bị khác. 09 2016 Lên kế hoạch làm việc hàng tuần.Họp giao ban tổ văn phòng. Phối hợp kết hợp với BGH kiểm tra, nhắc nhở đảm bảo 100% học sinh có đủ SGK để học tập bằng nhiều biện pháp:

- Hướng dẫn học sinh mua;

- Dùng lại SGK cũ hoặc thuê, mượn sách của thư viện; Tiến hành thu các khoản đầu năm Thông báo lịch làm việc của thư viện. Phát động phong trào đọc sách toàn trường (phối hợp với cán bộ phụ trách Đoàn, Đội về kế hoạch chỉ đạo và tổ chức thực hiện trong cả năm học)

* Đối chiế