In trang

Kế hoạch của Nguyễn Thị Tư Năm 2013

Thứ 3 ( 03/9/20130): làm bảng đối chiếu số liệu các tài khoản tháng 8/2013

Thứ 4 ( 04/9/2013): Đối chiếu số liệu tháng 8/2013 (Kho bạc)

                              Làm hồ sơ lương tháng 9/2013 + truy lĩnh nâng lương, PCTN 6 tháng đầu năm 2013

Thứ 5 (05/9/2013): Khai giảng năm học mới 2013-2014

Thức 6 ( 06/9/2013): Chuyển lương tháng 9/2013