Bản thân nhà giáo dục cũng cần phải được giáo dục''

Ngày 26 tháng 09 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2020

Năm 2020

Cập nhật lúc : 08:23 01/07/2020  

Tuần 26 năm 2020
Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 28/06/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(22/06/2020)

Chào cờ - Phổ biến một số nội dung chuẩn bị cho kiểm tra HK2

Hội ý GVCN đầu tuần (Hiệu trưởng, TPT)

Hội ý xây dựng kế hoạch đầu tuần (BGH, TPT, TTVP)

Xây dựng kế hoạch công tác tuần (Hiệu trưởng)

13h30 - Họp Đảng ủy thường kỳ (Hiệu trưởng)

Rà soát các điều kiện, cơ sở vật chất chuẩn bị kiểm tra học kỳ II (Hiệu trưởng)

Thứ Ba
(23/06/2020)

Kiểm tra học kỳ II: Ngữ Văn 9 - Vật lý 9 (Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng)

Kiểm tra học kỳ II: Ngữ Văn 8 - Vật lý 8 (Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Ngữ Văn 9 - Vật lý 9

Thứ Tư
(24/06/2020)

7h30 - Dự Lễ công bố Quyết định Nông thôn mới xã Quảng Thành (Hiệu trưởng)

Kiểm tra học kỳ II: Tiếng Anh 9 - Sinh học 9 (Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Ngữ Văn 8

Kiểm tra học kỳ II: Địa lý 8 - Hóa học 8 (Quyết định của Hiệu trưởng)

14h00 - Thông qua dự thảo nội dung kết luận thanh tra hành chính của UBND huyện (Thành phần: Thanh tra UBND huyện, Hiệu trưởng, Kế toán)

Chấm tập trung Tiếng Anh 9 - Sinh học 9

16h30 - CBGVNV tập trung tại Nhà văn hóa xã để làm hồ sơ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã Quảng Thành

Thứ Năm
(25/06/2020)

Kiểm tra học kỳ II: Toán 9 - Lịch sử 9 (Quyết định của Hiệu trưởng)

Kiểm tra học kỳ II: Tiếng Anh 8 - Sinh học 8 (Thành phần: Theo Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Toán 9 - Lịch sử 9

Thứ Sáu
(26/06/2020)

Kiểm tra học kỳ II: Địa lý 9 - Hóa học 9 (Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Tiếng Anh 8

Kiểm tra học kỳ II: Toán 8 - Lịch sử 8 (Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Địa lý 9 - Hóa học 9

Thứ Bảy
(27/06/2020)

Kiểm tra học kỳ II: Ngữ Văn 6- Vật lý 6 (Quyết định của Hiệu trưởng)

Chấm tập trung Toán 8

Kiểm tra học kỳ II: Ngữ Văn 7- Vật lý 7 (Quyết định của Hiệu trưởng

Chấm tập trung Ngữ Văn 6

Chủ Nhật
(28/06/2020)

Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia hỗ trợ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã Quảng Thành (tại trường THCS Đặng Tất)

Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường tham gia hỗ trợ thu thập thông tin dân cư trên địa bàn xã Quảng Thành (tại trường THCS Đặng Tất)