Một gánh sách không bằng một người thầy giỏi''

Ngày 14 tháng 12 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 20:11 07/08/2019  

Tuần 32 năm 2019
Từ ngày 05/08/2019 đến ngày 11/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(05/08/2019)

7h30 - Họp GVCN khối 7

Khối 7 lao động, vệ sinh toàn trường (GVCN, Cô Hiền)

Liên hệ Hội trường học chính trị đầu năm học (Hiệu trưởng)

Thứ Ba
(06/08/2019)

7h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)

13h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)

Thứ Tư
(07/08/2019)

7h30 - Học chính trị đầu năm học 2019 - 2020 (Toàn thể CB-GV-NV)

Thứ Năm
(08/08/2019)

7h30 - Sinh hoạt chuyên môn

9h00 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

13h30 - Khối 8 lao động

13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

Thứ Sáu
(09/08/2019)

7h30 - Tập trung học sinh khối 6

Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

Khối 9 lao động, vệ sinh toàn trường (GVCN, Cô Hiền)

9h00 - Họp Chi bộ

13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

Tập luyện đội nghi thức (TPT)

Thứ Bảy
(10/08/2019)

7h30 - Học sinh khối 6 lao động (GVCN, Cô Hiền)

8h30 - Họp Liên tịch (BGH, TKHĐ-CTCĐ, Kế toán, Thanh tra, TTCM, Đoàn-Đội)

Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

13h30 - Ôn tập thi lên lớp (GV được phân công)

Chủ Nhật
(11/08/2019)

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ