Người thầy giáo trung bình thích giải thích, những thầy giáo giỏi, thầy giáo năng khiếu tiết lộ những giản đơn "

Ngày 16 tháng 07 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 10:50 30/07/2019  

Tuần 31 năm 2019
Từ ngày 29/07/2019 đến ngày 04/08/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(29/07/2019)

Sắp xếp, bố trí, vệ sinh các dãy phòng học (BGH, Bảo vệ, trực Văn phòng)

Giải quyết công việc liên quan đến học sinh (BGH)

GV trực: C.Thư

13h30 - Họp BCH Đảng bộ (Hiệu trưởng)

Giải quyết công việc liên quan đến học sinh (BGH)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

GV trực: C.Thư

Thứ Ba
(30/07/2019)

Rà soát công tác chuẩn bị năm học mới (Hiệu trưởng)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

GV trực: C.Dung

Trực, giải quyết công tác văn phòng (trực Văn phòng)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

GV trực: C.Dung

Thứ Tư
(31/07/2019)

Liên hệ để phối hợp tổ chức lớp BD chính trị đầu năm (Hiệu trưởng)

Rà soát công tác ôn tập, thi lên lớp (T.Vững)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

GV trực: T.Điệp

13h30 - Họp Hiệu trưởng (Hiệu trưởng)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

GV trực: T.Điệp

Thứ Năm
(01/08/2019)

7h30 - CBGVNV trả phép, Họp Hội đồng sư phạm đầu năm

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Thứ Sáu
(02/08/2019)

Tổ Văn phòng giải quyết tồn đọng trong hè

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Tổng vệ sinh khuôn viên trường học (Bảo vệ)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Thứ Bảy
(03/08/2019)

7h30 - Tập trung học sinh khối 7, 8, 9 (BGH, GVCN)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

14h00 - Gặp mặt học sinh thi lên lớp, thông báo kế hoạch thi lên lớp (T.Vững)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Chủ Nhật
(04/08/2019)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Trực cơ quan (Bảo vệ)

Huấn luyện dân quân tự vệ: T.Khánh, T.Quý

Trực cơ quan (Bảo vệ)