Ai làm chủ giáo dục có thể thay đổi thế giới ''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2019

Năm 2019

Cập nhật lúc : 19:43 06/01/2019  

Tuần 2 năm 2019
Từ ngày 07/01/2019 đến ngày 13/01/2019

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(07/01/2019)

Chào cờ.

Hội ý GVCN (Hiệu trưởng, TPT,GVCN)

Giao ban đầu tuần - Xây dựng kế hoạch công tác tuần (BGH, TPT, TTVP)

Nắm số lượng học sinh các khối 6, 9 (TPT)

13h00: Nhận phù hiệu, trưng bày poster thi KH-KT (T.Vững, T.Quang, T.Trung, T.Điệp, C.Trang)

13h30: Dự tổng kết Y tế trường học (Hiệu trưởng, C.Hiệp)

Nắm số lượng học sinh các khối 7, 8 (TPT)

Hội ý GVCN (Hiệu trưởng, TPT,GVCN)

Chào cờ.

Thứ Ba
(08/01/2019)

6h30: Dự khai mạc cuộc thi KH-KT cấp tỉnh (Hiệu trưởng, C.Trang, T.Huy, 02 HS)

Nắm tình hình chuyên cần của học sinh học nghề PT (BGH)

Hoàn thành cập nhật cổng TTĐT (Văn thư)

 Hoàn thành báo cáo 2 mặt chất lượng, số lượng học sinh (PHT, Văn thư)

Thứ Tư
(09/01/2019)

Nắm tình hình bồi dưỡng học sinh giỏi (BGH)

Báo cáo điểm kiểm tra HK1 (PHT)

Kiểm tra tình hình dạy - học (BGH)

Thứ Năm
(10/01/2019)

Kiểm tra hồ sơ tổ (BGH)

13h30: Sinh hoạt chuyên môn, thao giảng chuyên đề.

13h30: Dự tổng kết công tác dân vận tại UBND (Hiệu trưởng)

Thứ Sáu
(11/01/2019)

Kiểm tra hồ sơ tổ (BGH)

Kiểm tra hồ sơ tổ (BGH)

Thứ Bảy
(12/01/2019)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật
(13/01/2019)

Trực bảo vệ cơ quan (bảo vệ)

Trực bảo vệ cơ quan (bảo vệ)