Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 25 tháng 03 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 23:40 07/10/2018  

Tuần 41 năm 2018
Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 14/10/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(08/10/2018)

Chào cờ.

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Giao ban công tác tuần: BGH - TPT - TT Văn phòng

Xây dựng kế hoạch công tác tuần.

Chỉ đạo việc thực hiện chương trình dạy -học: Tuần 8

Kiểm tra việc lắp ráp phòng bộ môn Hóa

Hội ý GVCN: Hiệu trưởng - TPT

Kiểm tra việc lắp ráp phòng bộ môn Hóa

Chào cờ

Thứ Ba
(09/10/2018)

Rà soát nội dung đăng ký cơ quan văn hóa (Hiệu trưởng, CTCĐ)

Rà soát nội dung đăng ký cơ quan văn hóa (Hiệu trưởng, CTCĐ)

Nghiệm thu phòng bộ môn Hóa (Hiệu trưởng, GV Hóa, Thiết bị)

Thứ Tư
(10/10/2018)

Báo cáo việc triển khai các nội dung tập huấn (Hiệu trưởng)

Họp đoàn đánh giá ngoài trường Đặng Hữu Phổ (Hiệu trưởng)

Rà soát việc chuẩn bị ngoại khóa tuyên truyền bảo đảm trật tự, an toàn giao thông năm học 2018-2019 (Hiệu trưởng, TPT, Chi đoàn)

Thứ Năm
(11/10/2018)

Kiểm tra nề nếp khối 8 (TPT)

9h00: Sinh hoạt chuyên môn

Tập hợp các phiếu điều tra phổ cập (Văn thư, GV-NV điều tra)

Trang hoàng ngoại khóa (T.p: Theo phân công)

13h30 - 14h30: Kiểm tra hội trường, âm thanh, trang hoàng ngoại khóa (T.p: Theo phân công)

14h15: Tập trung học sinh, tổ chức ngoại khóa ATGT tại nhà văn hóa Quảng Thành

Thứ Sáu
(12/10/2018)

Kiểm tra việc điều tra, cập nhật thông tin các nhóm điều tra (BGH, Văn thư)

Kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài khối chiều (Hiệu trưởng)

Học sinh nhận học bổng tái định cư đợt IV tại Phòng GD (T.Huy)

Kiểm tra việc điều tra, cập nhật thông tin các nhóm điều tra (BGH, Văn thư)

Kiểm tra lịch báo giảng, sổ đầu bài khối sáng (Hiệu trưởng)

Thứ Bảy
(13/10/2018)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, nề nếp khối 6, 9 (TPT)

Đánh giá kế hoạch công tác tuần (BGH)

Đánh giá thi đua, nề nếp khối 7, 8 (TPT)

Chủ Nhật
(14/10/2018)

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ

Trực bảo vệ cơ quan: Bảo vệ