Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 21:50 15/08/2018  

Tuần 33 năm 2018
Từ ngày 13/08/2018 đến ngày 19/08/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(13/08/2018)

Họp Tổ Văn phòng.

Họp GVCN Khối 7 - Khối 7 lao động (Cô Hiền, GVCN K7)

Ôn tập thi lên lớp

Ôn tập thi lên lớp

Thứ Ba
(14/08/2018)

Ôn tập thi lên lớp

Họp GVCN Khối 6 - Khối 6 lao động (Cô Hiền, GVCN K6)

Họp GVCN Khối 7 - Khối 7 lao động (Cô Hiền, GVCN K7)

Thứ Tư
(15/08/2018)

Tổ chức thi lên lớp

Tiếp nhận giáo viên về trình diện công tác

Kiểm tra phòng máy tính

Tổ chức thi lên lớp

Chấm thi lên lớp

Kiểm tra phòng máy tính

Họp Tổng kết công tác PCBL năm 2018 tại UBND (T.Vững)

Thứ Năm
(16/08/2018)

Họp xét lên lớp - ở lại lớp (T.p: Theo Quyết định)

Cập nhật điểm thi lên lớp vào cổng TTĐT, học bạ

Tập huấn công tác thư viện (T.Vững, C. N Anh)

Tập trung học sinh khối 6,9 theo lớp (GVCN).

Lao động

Tập huấn đội nghi thức

Thứ Sáu
(17/08/2018)

Tập trung học sinh khối 7, 8 theo lớp (GVCN).

Họp Liên tịch

Lao động

Tập huấn đội nghi thức

Thứ Bảy
(18/08/2018)

7h30, Họp Hội đồng sư phạm

Bảo vệ: Vệ sinh khuôn viên trường

Chủ Nhật
(19/08/2018)

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ