Nhân cách của người thầy là sức mạnh to lớn có ảnh hưởng đến học sinh, sức mạnh đó không thể thay thế bằng bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào, bất kì câu chuyện châm ngôn đạo đức, bất kỳ hệ thống khen thưởng trách phạt nào khác "

Ngày 25 tháng 06 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:53 26/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

7h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng)

8h00 - Tổng kết lớp khối 6, khối 9 (GVCN)

10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư

13h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng)

14h00 - Tổng kết lớp khối 7, khối 8 (GVCN)

10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư

Thứ Ba
(22/05/2018)

7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

8h00 - Các bộ phận hoàn thành tự kiểm kê, niêm phong các phòng bộ môn.

13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

Thứ Tư
(23/05/2018)

7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

8h00 - Chuẩn bị phần thưởng cho tổng kết năm học (C. NAnh, C.Hường, C.Vân, C.Hiền, C.Tuyền)

Thứ Năm
(24/05/2018)

7h30 - Tổng kết Hội đồng sư phạm cuối năm.

13h30 - Trang hoàng, rà soát công việc chuẩn bị Lễ tổng kết phát thưởng

Thứ Sáu
(25/05/2018)

7h00 - Tổng kết,phát thưởng năm học 2017 - 2018

9h00 - Làm việc với Sở GD&ĐT về nghiệm thu 06 phòng học.

13h30 - Rà soát các báo cáo tổng kết, báo cáo cuối năm

Thứ Bảy
(26/05/2018)

7h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.

13h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.

Chủ Nhật
(27/05/2018)

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ