Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 28 tháng 02 năm 2020

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2018

Năm 2018

Cập nhật lúc : 08:53 26/05/2018  

Tuần 21 năm 2018
Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 27/05/2018

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(21/05/2018)

7h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng)

8h00 - Tổng kết lớp khối 6, khối 9 (GVCN)

10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư

13h30 - Hội ý giáo viên chủ nhiệm (Hiệu trưởng)

14h00 - Tổng kết lớp khối 7, khối 8 (GVCN)

10h00 - Giáo viên chủ nhiệm nộp báo cáo tổng kết tại Văn thư

Thứ Ba
(22/05/2018)

7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

8h00 - Các bộ phận hoàn thành tự kiểm kê, niêm phong các phòng bộ môn.

13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

Thứ Tư
(23/05/2018)

7h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

13h30 - Lao động, vệ sinh trường, lớp

8h00 - Chuẩn bị phần thưởng cho tổng kết năm học (C. NAnh, C.Hường, C.Vân, C.Hiền, C.Tuyền)

Thứ Năm
(24/05/2018)

7h30 - Tổng kết Hội đồng sư phạm cuối năm.

13h30 - Trang hoàng, rà soát công việc chuẩn bị Lễ tổng kết phát thưởng

Thứ Sáu
(25/05/2018)

7h00 - Tổng kết,phát thưởng năm học 2017 - 2018

9h00 - Làm việc với Sở GD&ĐT về nghiệm thu 06 phòng học.

13h30 - Rà soát các báo cáo tổng kết, báo cáo cuối năm

Thứ Bảy
(26/05/2018)

7h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.

13h30 - Phát hồ sơ, học bạ cho học sinh khối 9.

Chủ Nhật
(27/05/2018)

Trực cơ quan: Bảo vệ

Trực cơ quan: Bảo vệ