Dạy học là nghề đào tạo nên mọi nghề khác''

Ngày 25 tháng 04 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Lịch công tác » Năm 2017

Năm 2017

Cập nhật lúc : 17:05 25/04/2017  

Tuần 17 năm 2017
Từ ngày 24/04/2017 đến ngày 30/04/2017

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(24/04/2017)

Tiết 1: Kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD 6, 9.

Tiết 2: Kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ 6, 9.

Họp GVCN.

Họp giao ban đầu tuần.

Trường Trung cấp VH-NT tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 9.

14h00: Làm việc với đoàn kiểm tra Đảng ủy xã Quảng Thành.

Tiết 9: Kiểm tra học kỳ 2 môn GDCD 6, 9.

Tiết 10: Kiểm tra học kỳ 2 môn Công nghệ 6, 9.

Họp GVCN.

Họp giao ban đầu tuần.

Tiêm vắc - xin uốn ván cho học sinh nữ khối 9 (Lớp 9.1, 9.2 - Y tế, GVCN)

Thứ Ba
(25/04/2017)

Rà soát công tác chuẩn bị khảo sát thử nghiệm PISA. (BGH, T.Phúng)

Kiểm tra nề nếp dạy - học.

Tổ chức nghiệm thu hố trồng cây phân tán (BGH)

13h30: Duyệt kế hoạch năm học 2017 - 2018 tại UBND xã Quảng Thành (Hiệu trưởng).

Tiêm vắc - xin uốn ván cho học sinh nữ khối 9 (Lớp 9.3, 9.4 - Y tế, GVCN)

Thứ Tư
(26/04/2017)

7h30: Họp tại UBND xã Quảng Thành về công tác chuẩn bị ĐHTDTT xã BGH, T.Phúng, T.Thuần, T.Toàn).

10h00: Làm việc với Ban thường vụ xã Quảng Thành về bổ sung quy hoạch (Đ/c Nghĩa).

11h00: Giao lưu văn nghệ với đoàn khuyết tật.

Kiểm tra học kỳ II khối 8 môn Tiếng Anh (nói).

13h30: Tham gia đoàn kiểm tra Đảng ủy xã Quảng Thành kiểm tra Chi bộ Trường TH số 2 (Đ/c Nghĩa)

15h00: Gặp học sinh tham gia khảo sát thử nghiệm PISA (T.Phúng, T.Mai, T.Minh, C.Thủy)

Kiểm tra công tác chuẩn bị cho khảo sát thử nghiệm PISA năm 2017 (HT)

Thứ Năm
(27/04/2017)

7h00: Tổ chức khảo sát thử nghiệm PISA.

Dạy bù thời khóa biểu chiều Thứ Bảy.

Thứ Sáu
(28/04/2017)

Kiểm tra việc thực hiện chương trình HKII (T.Vững)

Kiểm tra các công tác chuẩn bị kiểm tra học kỳ II (BGH)

13h30: Nhận đề kiểm tra HK2 tại PGD (T.Nghĩa, T.Huy)

Thứ Bảy
(29/04/2017)

6h30: Tham gia Đại hội TDTT xã Quảng Thành (toàn thể CB-GV-NV, học sinh khối 9)

Tham gia Đại hội TDTT xã Quảng Thành

Chủ Nhật
(30/04/2017)