Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên ''

Ngày 16 tháng 12 năm 2017

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:09 25/02/2015  

Kế hoạch tuần học thứ 52
( Tuần 9 năm 2015, từ 23/02/2015 đến 01/03/2015 )

I/Số lượng: Nắm số lượng hs sau tết báo cáo cho nhà trường.

II/ Dạy học:

  -Thực hiện chương trình tuần 6.

  -Lên lịch báo giảng kịp thời,đúng quy định.

  -GVCN NẮM TÌNH HÌNH HS SAU TẾT BÁO CÁO CHUYÊN MÔN.

  -Dự giờ gv thi gv giỏi huyện: t Vinh. c Tuyền.

  -Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi 7'8.

Các tin khác