Kiến thức chỉ có được qua tư duy của con người ''

Ngày 16 tháng 07 năm 2019

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:32 17/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 14
( Tuần 47 năm 2014, từ 17/11/2014 đến 23/11/2014 )

I/ Số lượng: duy trì 100% số lượng hiện có.

II/ Dạy học: 

  -Thực hiện chương trình tuần 14.

  -Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

  -Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi.

  -Cập nhật điểm.

  -Nộp đề cương, đề kt học kì I.

  -Dự giờ thăm lớp gv.

  -Tham gia lễ kỉ niệm 20/11.

  -Triển khai kế hochj ngoại khóa.

  -Tăng cường ôn tập cho học sinh, đôn đốc hs ôn tập chuẩn bị thi hkI.

Các tin khác