Trong giáo dục, không có gì đáng ngạc nhiên hơn là lượng ngu dốt mà nó tạo ra dưới dạng chân lý trì trệ "

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 09:11 12/11/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 41
( Tuần 45 năm 2014, từ 03/11/2014 đến 09/11/2014 )

I/Số lượng: duy trì 100% số lượng.

II/Dạy học:

  -Thực hiện chương trình tuần 12.

  -Lên lịch báo giảng kịp thời , đúng quy định.

  -Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi.

  -Dự giờ thăm lớp gv.

  -Họp hội đồng.

  -Kiểm tra chung đề Văn 6,8, Sử 7.

  -Cập nhật điểm.

  -Phân công ra đề cương, đề thi dự kiến.

Các tin khác