Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học ''

Ngày 10 tháng 12 năm 2018

ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN

 » Kế hoạch » Kế hoạch tuần

Tổ Văn - Sử - Địa - GDCD

Cập nhật lúc : 14:49 28/10/2014  

Kế hoạch tuần học thứ 11
( Tuần 44 năm 2014, từ 27/10/2014 đến 02/11/2014 )

1/Số lượng: duy trì 100% số lượng.

2/Dạy học:

  Thực hiện chương trình tuần 11

  Lên lịch báo giảng kịp thời, đúng quy định.

  Cập nhật điểm vào sổ, cổng ttđ t.

  Tiếp tục bồi dưỡng hs giỏi.

  Hoàn thành BDTX nội dung 1

  Thống nhất chương trình bộ môn

  Kiểm tra chung đề văn 7, 9.

Các tin khác